Registrácia | Prihlásiť

Referát: Dotazník o televízore

Skryť detaily | Obľúbený
Televízor alebo televízny prijímač je zariadenie na príjem televízneho signálu a na zobrazenie televízneho signálu na displeji (donedávna výlučne na tienidle obrazovky) spravidla pri súčasnej reprodukcii sprievodného zvuku.
V klasických televízoroch sa prijímaným obrazovým signálom riadi prúd elektrónového lúča obrazovky, ktorý sa pohybuje po jej tienidle po riadkoch zhodne s lúčom elektrónky, ktorá pri obraz snímala. Tak vzniká na tienidle obrazovky obraz, v ktorom jas jednotlivých miest tienidla zodpovedá jasu príslušného miesta obrazu. Keďže toto celé prebieha veľmi rýchlo, objavuje sa na tienidle obrazovky pohyblivý obraz.
Hodnotenie (0x):