Registrácia | Prihlásiť

Referát: Globalizácia a logistika v doprave

Skryť detaily | Obľúbený
Už nerozhoduje produkcia, predaj či marketing, ale logistické systémy.

Logistika sa stala v poslednom desaťročí 20. storočia a minimálne na 15 - 20 rokov 21. storočia jedným z rozhodujúcich dynamizujúcich faktorov svetovej ekonomiky.
Existujú dva základné názory na logistiku:
- prvá skupina chápe logistiku ako vedu o riadení tokov, reťazcov činnosti.
- druhá skupina ju chápe ako činnosti realizujúce \"pohyb\" substancie (materiálu, informácií, financií, ľudí...), ako je doprava, skladovanie, balenie, distribúcia a podobne.
Sú to dva rôzne pohľady na ten istý problém, kybernetický, resp. funkcionálny.
Hodnotenie (0x):