Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Strategický manažment ako podpora prosperity firmy

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Bakalárska práca je venovaná problematike strategického manažmentu, ktorého využitie je nevyhnutným predpokladom úspešného podniku. Definuje základné pojmy ako stratégia a strategický manažment. Popisuje ich historický vývoj, druhy a prístupy k ich vymedzeniu. Sú v nej uvedené úrovne stratégie, porovnanie stratégie s taktikovu, opis procesu strategického manažmentu, analýza externého a interného prostredia a stručná charakteristika najčastejšie používaných metód. Podrobnejšie rozoberá analýzu SWOT a benchmarking. Charakterizuje ich a dáva praktický návod na ich aplikáciu v akomkoľvek podniku. Je v nej obsiahnuté aj vzájomné porovnanie analýzy SWOT a benchmarkingu, s jeho následným zhodnotením. Práca je doplnená množstvom obrázkov a tabuliek, pre lepšie a názornejšie pochopenie celého procesu strategického manažmentu a opísaných metód.
Hodnotenie (0x):