Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Diagnostika Track&Trace systému v Slovenskej pošte pomocou banchmarkingu a analýzy SWOT

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Táto semestrálna práca sa zaoberá diagnostikovaním technológie Track and Trace v premiestňovacom procese Slovenskej pošty, ktorý je prostredníctvom benchmarkingu porovnávaná s uplatňovaním tejto technológie v spoločnosti DHL.

Technológia T& T sa realizuje systémom sledovania toku zásielok, ktorý zdokumentuje celú cestu zásielky od miesta podania po miesto dodania. Jej cieľom je s pomocou On-line komunikácie zodpovedať otázky o mieste, kde sa zásielka v danom okamihu nachádza, až po otázky súvisiace s doručením zásielky.

Práca vznikla na základe požiadavky k udeleniu zápočtu z predmetu Diagnostika v poštových službách. Je určená všetkým, ktorí majú záujem oboznámiť sa s touto dôležitou problematikou. Dúfame, že prostredníctvom nej aspoň čiastočne prispejem k rozšíreniu poznania čitateľa a vyvoláme v ňom záujem, hlbšie sa ponoriť do tejto témy, aj prostredníctvom iných zdrojov.

Pri písaní sme vychádzali najmä z dostupnej literatúry a odborných časopisov, ktoré sa danej problematike venujú a z vedomostí získaných štúdiom na Žilinskej univerzite. Pomerne veľké zastúpenie zdrojov má však aj internet. Pri práci sme sa snažili spolupracovať a skĺbiť naše názory a získané vedomosti v tejto oblasti.
Hodnotenie (0x):