Registrácia | Prihlásiť

Testy: Biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravín

Skryť detaily | Obľúbený
Hmotnostné vlastnosti
1) Vymenujte aspoň 4 hmotnostné vlastnosti potravín.
2) Definujte hustotu.
3) Definujte objemovú hmotnosť.
4) Definujte sypnú hmotnosť.
5) Definujte pórovitosť.
6) Napíšte vzťah medzi pórovitosťou a objemovou hmotnosťou.
7) Vymenujte aspoň 3 faktory ovplyvňujúce sypnú hmotnosť nasypaného materiálu.

Geometrické vlastnosti
10) Vymenujte aspoň 3 geometrické vlastnosti.
11) Popíšte granulometrické zloženie súboru.

...

Elektrické vlasnostii
53) Napíšte jednotku rezistivity (merného elektrického odporu) látky.
54) Napíšte vzťah medzi rezistivitou (merným elektrickým odporom) a konduktivitou (mernou vodivosťou) látky.
55) Definujte relatívnu permitivitu.
Hodnotenie (1x):