Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Adherentné typy lexikálnej motivácie

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady
Adherentné typy lexikálnej motivácie sú z hľadiska jazykového systému extralingválne, teda pohnútka, motív, ktorý ovplyvňuje status lexémy, prichádza „zvonka“, z mimojazykového priestoru. J. Dolník vo svojej najnovšej knižke hovorí o suprasémantických (mimojazykových) príznakoch, ktoré sa navrstvujú na sémantické (jazykové) príznaky. Nadstavbové (adherentné, pragmatické, extralingválne) motivačné typy vždy spolupracujú s inherentnými typmi; v lexikálnom systéme sa teda nevyskytujú osihotene, ale sú vždy viazané. Podobne aj suprasegmentálne javy vo fonológii sa navrstvujú na segmentálne, základné prvky, preto spomínaný J. Dolník uvažuje o suprasémantike.
Hodnotenie (0x):