Registrácia | Prihlásiť

Testy: Hodnotenie kvality životného prostredia - otázky na skúšku

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady
Zoznam otázok na písomnú skúšku z HKŽP na SPU

Životné prostredie
1. Definujte ŽP
2. Definícia environmentalistika
3. Antropocentrizmus - biocentrizmus v ŽP
4. Rozdiel medzi ochranou a tvorbou ŽP
5. Základné pojmy - biosféra, environmentálne rozhodovanie, e. audit. e. riziko, manažtr ŽP, e. politika, TUR
6. Revitalizácia - renaturácia prostredia - rozdiel
7. Delenie prírodných zdrojov
8. Definícia EIA
9. Definícia EMS (EMAS)
10. História ochrany ŽP
11. Triedenie ŽP (podľa zložiek - podľa činností)
12. Štátna správa v otázkach ŽP
13. Financovanie na úseku ŽP
14. Akými spôsobmi sa uplatňuje náprava e. ujmy
15. Ekonomika ŽP - graf
16. Environmentálna regionalizácia v ŽP - najpostihnutejšie oblasti SR
...
Hodnotenie (1x):