Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Kriminalita ako sociálny jav

Skryť detaily | Obľúbený
Termín kriminalita vyvoláva v každom z nás nepriaznivé pocity a myšlienky. Je vnímaná ako jedno z najzávažnejších ohrození, s ktorým sa človek v súčasnosti môže stretnúť, ohrození zdravia, života jednotlivca, či jeho najbližších, jeho majetku, ale aj porušovania pravidiel spoločenského života. Na jednej strane problematika kriminality nie je veľmi príjemnou témou, nakoľko jej medializovanie ešte viac posilňuje a dramatizuje páchanie trestných činov. No na druhej strane, práve závažnosť dôsledkov, ktoré môže prinášať, robia túto tému veľmi významnou, najmä v modernej spoločnosti, pre ktorú je príznačný paradoxný jav, že kriminalita má skôr tendenciu rásť, než sa redukovať.
Kľúčové slová:

kriminalita

deviácia

sociologia

Hodnotenie (0x):