Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Rétorické aspekty IKT

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady
O rétorike sociálnych sietí a prezentovania.

Dobu a spoločnosť, v ktorej v súčasnosti žijeme, možno označiť za postmodernú. Princípy postmoderny vychádzajú z demokratického usporiadania spoločnosti. Jej základnými znakmi sú pluralita činnosti človeka a spoločnosti vôbec, turbulentnosť a premenlivosť, globalizácia a nie v poslednom rade technoktratizmus a informatizácia.

V dnešnej dobe, v ktorej internet sa stáva hybnou silou sveta, existuje množstvo druhov sociálnych sietí, ktoré možno diferencovať na základe ich sociálnej intencie:
Informačné sociálne siete situujú ľudí, ktorí hľadajú odpovede na každodenné problémy.
Profesijné sú také sociálne siete, ktoré zamestnancom pomáhajú pokročiť profesijne.
Vzdelávacie sociálne siete sú tie, ktoré zoskupujú najmä študentov za účelom spolupracovať s ostatnými študentmi na akademických projektoch, výskumoch.
Záujmové sociálne siete sa zameriavajú na záujmy.
Tzv. „novinky“ tvoria ďalší populárny druh sociálnej siete, ktorý publikuje komunitný obsah.
Hodnotenie (0x):