Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Možnosti využitia malých vodných nádrží na rekreačné a rybochovné účely

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Bakalárska práca je zameraná na vypracovanie metodiky hodnotenia nami vybraných malých vodných nádrží z rekreačného a rybochovného hľadiska. Konkrétne sa zaoberá hodnotením štrkoviska Veľký Cetín a malej vodnej nádrže Jelenec. Úvod bakalárskej práce sa zaoberá historickým prehľadom a predovšetkým rozdelením vodných nádrží podľa rôznych charakteristík. Cieľom mojej práce je hodnotenie vybraných nádrží z hľadiska rekreačného, kde sme hodnotili kvalitu vody, teplotu vody a ovzdušia, čistotu vody, prístupové cesty, znečistenie pôdy a ovzdušia, možnosti požičiavania športových potrieb, komunikácie, sklon reliéfu a podobne. Z hľadiska rybochovu, kde sme hodnotili teplotu vody a ovzdušia, čistotu vody, znečistenie pôdy, možnosť vypúšťania a napúšťania nádrží, prístup k vode a podobne.

Bakalársku prácu som sa snažila spracovať prehľadne a jednoducho. Spestrenie a ilustráciu umožňujú obrázky jednotlivých vodných nádrží v prílohe. V závere bakalárskej práce sú vyhodnotené výsledky spracovania a hodnotenia jednotlivých údajov nádrží a ich vhodnosť pre rekreáciu a rybochov.
Hodnotenie (0x):