Registrácia | Prihlásiť

Maturitné otázky: Maturitné otázky zo Slovenského jazyka a literatúry

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Vypracované otázky zo slovenského jazyka a literatúry.

1. a) Vymenujte a charakterizujte lit. obdobia svetovej literatúry v chronologickom slede. Uveďte aspoň niektorých predstaviteľov, ukážky zaraďte do jednotlivých období? b) Charakterizujte druhy umeleckej literatúry?
Najstaršia literatúra sveta začína 3.tisícročie pred. n. l. až do 19. stor. n. l. 1. Sumerská, akatská, hebrejská, indická
Sumerská - Epos o Gilgamešovi – je hrdinský epos, a je považovaný za najstaršie dielo svetovej literatúry (asi 2000 rokov pred. n. l.) Nepoznáme autora ani celú verziu diela. Téma: púť uruckého kráľa Gilgameša za nesmrteľnosťou a ideou je hľadanie odpovede na otázku zmyslu ľudského života. Postavy: Otec - bol smrteľník, Matka- bohyňa preto bol Gilgameš z väčšej časti boh a z menšej smrteľník.
ANTICKÁ LITERATÚRA: (9. st.p.n.l - 5. st.n.l)
- hrdina je spätý s prírodou, má pre neho význam pozemský život
- úlohu zohrávajú bohovia, kt. majú ľudské vlastnosti a človek je voči ním bezmocný
GRÉCKA: Homér, Sofokles (Platón, Sokrates, Ezop...)
HOMÉR - Ilias, Odysea - hrdinské eposy, v ktorých hlavnou témou je Trójska vojna
- hrdinský epos - oslavná epická báseň
HUMANIZMUS A RENESANCIA: (14. - 17. stor.)
Úsilie o návrat k pozemským životom. Zameriava sa na reálny pozemský život a za základ považuje právo človeka na prirodzené šťastie. Vyzdvihuje lásku k rozumu a k prírode. Obroda, znovuzrodenie antiky - zdôrazňuje zmyslové poznanie (nie je citové)...

2. Vysvetlite vzniku staroslovenskej lit a kultúry. Ich význam a prínos pre rozvoj umeleckej literatúry?
  Význam pre umeleckú lit. a prinos bol: prekladová lit. – predstavovali Konštantinové a Metodové predpoklady bohoslužobných kníh (omšová kniha, evanjelia, spevníky). Pôvodná lit. – predstavujú Proglas- prvá slovanská báseň napísal ju Konštantin- je to predslov k svätému Evaneliju oslavujú v ňom slovanských preklad písma svätého a vyzdvihuje domáci jazyk ako základ vzdelania. Moravsko- panónske legendy- majú dve časti: 1.časť Život sv. Konštantina autorom je pravdepodobne žiak Gorazd Autor v legende opisuje jeho detstvo, mládosť, štúdia aj také jeho vlastnosti, múdrosť, skromnosť, nadanie aj obhajoba staroslovienského jazyka(staroslovienčina)... 
Hodnotenie (0x):