Registrácia | Prihlásiť

Testy: Technológia obrábania montáže - vypracované testy na skúšku

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Vypracované testy na skúšku s okruhmi komplet materiál. Archív obsahuje aj ťahák.

1) Výrobný proces, technika, technológia, rozdelenie technológií a ich podstata
Výrobný proces je pôsobenie výrobných síl na seba navzájom, ktorého cieľom je vytvorenie určitého produktu. Každý výrobný proces predpokladá cieľavedomú činnosť človeka, pracovné prostriedky a pracovný predmet ako aj potrebné prírodné podmienky. Technológia / techné- umenie, majstrovstvo/ logos- slovo, učenie/ náuka, ktorá systematizuje množinu postupov spracovania surovín, materiálov a polovýrobkov na zodpovedajúcich strojových zariadeniach na hotové výrobky. Je to predmetom činnosti technológa, je výber tech. metód polovýrobkov, meradiel, nástrojov, prípravkov, postupu montáže a úrovne automatizácie technolog. procesu.

Klasifikácia technológií:
- teoretická technológia - Nevýrobná
- Praktická technológia - Výrobná (procesné technológie)  

Technika môže byť:
- Oblasť ľudskej činnosti (prostriedky, postupy a znalosti) na využitie a ovládanie prírody, v prospech človeka, najmä implementáciou poznatkov prírodných vied, tak, aby boli prakticky využiteľné
- Spôsob vykonania nejakej činnosti, zručnosti

Delenie techniky:
1) Návrhárska ( prípravná- technická príprava výroby: konštrukčná /výrobný výkres/ a technologická /technolog. Výkres/ )
2) Zhmotnená (realistická -realizovanie výrobku)

...
Hodnotenie (1x):