Registrácia | Prihlásiť

Študijný materiál: Letom svetom do sociálnej práce v treťom sektore

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady
Učebné texty „Sociálna práce v treťom sektore“ vznikli na základe objednávky Nadácie Mojmír, ktorá v rámci projektu „Rozšírenie možností celoživotného vzdelávania v oblasti sociálnej práce v Nitrianskom kraji“ získala podporu Európskeho sociálneho fondu a dala podnet na tvorbu pedagogickej dokumentácie rôznych odborných predmetov. Ambíciou tejto príručky je stručne vyznačiť sociálno-právny priestor pôsobenia sociálneho pracovníka v mimovládnej organizácii, pôsobiacej v sociálnej sfére. Tvorí doplnok k cyklu prednášok, ktoré sú rozdelené do 70 vyučovacích hodín. V práci sa stručne zaoberáme vznikom a krátkou históriou rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku, prechádzame základnou charakteristikou mimovládneho sektoru, typológiou jeho štruktúr a špecifikami, ktoré občiansku spoločnosť odlišujú od verejného a privátneho sektora.
Hodnotenie (0x):