Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Chov psov z pohľadu aktuálnej právnej úpravy v Slovenskej republike

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Pes, jedno z najstarších domestikovaných zvierat, sprevádza človeka už vyše 15 000 rokov a je jedným z mála zvierat, ktoré človek nechová ako zdroj potravy, ale pre jeho nezastupiteľné vlastnosti využívané jednak políciou, armádou, poľovníkmi či záchranármi, no v najväčšej miere značným počtom bežných ľudí, pre ktorých je neoceniteľným spoločníkom, strážcom či iným pomocníkom. Posledné spomenuté, s pomedzi zvierat zrejme najširšie využitie, stavia psa do akejsi výnimočnej pozície medzi zvieratami, ktorú vhodne vystihuje príslovie:
„Pes - najlepší priateľ človeka“. Jeho domestikáciou a niekoľko tisícročí trvajúcou cielenou plemenitbou, zameranou na zvýraznenie či potlačenie niektorých jeho vlastností tak, aby mohol čo najlepšie slúžiť človeku, sme zároveň prebrali aj morálnu zodpovednosť za jeho ďalší osud.
Práve tá nás zaväzuje sa o toto zviera vhodne starať, ochraňovať ho pred ľudskou krutosťou a aspoň čiastočne sa mu takto odvďačiť za jeho bezvýhradné odovzdanie sa človeku a nadšené plnenie ľudských požiadaviek. Vzhľadom na spomínané kvality, je jeho populácia pomerne vysoká. V tejto krajine je len málo ľudí, ktorí by s ním denne neprichádzali do kontaktu.
Tieto skutočnosti by nemali byť prehliadané ani pri tvorbe a prijímaní právnych úprav jeho chovu a držby, ale naopak, malo by sa na ne primerane prihliadať.
Hodnotenie (0x):