Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Nepočujúci ako jazyková menšina - odborná esej

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady
Nepočujúci. Každý si predstaví človeka, ktorý rozhadzuje pri komunikácii rukami a neartikulovane sa snaží rozprávať. No všetci vieme, že to ,,rozhadzovanie rukami,, znamená posunkovú reč, s ktorou sa dorozumievajú medzi sebou a to ,,neartikulované rozprávanie,, je snaha vyslovovať slová, ktoré nepočujúci ukazuje alebo aby tie slová bolo možné odčítať z pier. Hluchota je však medicínsky problém a môže byť vrodená alebo bohužiaľ nadobudnutá nejakým úrazom. ,,

Z pohľadu medicíny sa na osobu s poruchou sluchu pozerá ako na pacienta, ktorý má určitý problém a je potrebné využiť všetky dostupné prostriedky na to, aby sa čo najviac prispôsobil väčšine, ktorá je nepočujúca.“ ( zdroj Internet, www.pro-vida.sk )

Nepočujúcim pomáhajú kvalifikovaný odborníci zaradiť sa do ich komunity a ak hluchotu nadobudli úrazom, oboznámiť ich s celou komunitou. A samozrejme aj títo kvalifikovaní odborníci patria do komunity nepočujúcich, pretože členom komunity môže byť každý, kto sa s komunitou stotožní a jej členovia ho príjmu medzi seba. Podstatnou podmienkou však nie je stupeň straty sluchu, ale skôr používanie posunkového jazyka, čo znamená že aj počujúci ľudia sa môžu stať členmi komunity nepočujúcich.  
Hodnotenie (0x):