Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Česko-Slovenské vzťahy po šestnástich rokoch od rozdelenia ČSFR

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Po prvý krát vo svojej semestrálnej práci zo sociológie budem písať o Česko-Slovenských vzťahoch po šestnástich rokoch od rozdelenia týchto dvoch republík. Nie z pohľadu odborníka alebo komentátora, ale z pohľadu bežného študenta a ob-čana. O tejto téme je popísaných mnoho názorov a postrehov v diskusných fórach, blogoch, v printových médiách a dokonca aj v knihách. Dôvodom prečo ma táto té-ma oslovila je že sám pochádzam zo zmiešaného manželstva. Môj otec je Čech a mama Slovenka. Rodinu mam tak ako na Slovensku tak aj v Čechách, dokonca štu-dujem na českej škole a patrím medzi generáciu ľudí, ktorí žili v spoločnej federácii.

V tejto práci som sa zameral hlavne na novu generáciu ľudí, ktorí sa už narodili po roku 1993 a tým pádom majú určite iný pohlaď na vnímanie vzťahov medzi našimi národmi a bude to mojim hlavným cieľom sociologického výskumu v tejto písomnej práci.
Hodnotenie (0x):