Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Základy komunikácie

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady
Projekt obsahuje všetky neverbálne správania sa človeka v živote. Čo kedy človek používa pri dorozumievaní sa, či už vedome alebo nevedome.

V úvode mojej práce by som chcela ozrejmiť, čo to znamená komunikácia. Je to proces prenášania informácií od jednej osoby k druhej. Akákoľvek forma prenosu informácií smerom od vysielača k prijímačovi. Proces odovzdávania a prijímania informácií vo vzájomnom styku medzi ľuďmi. Komunikácia sa delí na internú a externú. Interná komunikácia je smerom do vnútra podniku a externá komunikácia je spojenie s vonkajším prostredím.
Kľúčové slová:

komunikácia

prejav

vystupovanie

Hodnotenie (0x):