Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Korózna odolnosť vybraných materiálov vhodných ako implantáty

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Úvod
Korózia je samovoľný proces porušovania kovových materiálov vplyvom agresívneho prostredia, ktorý vedie ku strate funkčných vlastností výrobkov, z týchto materiálov zhotovených. Príčinou korózie je termodynamická nestabilita korodujúceho kovu v danom prostredí.
Korózne poškodenie sa prejavuje:
- zmenou vzhľadu povrchu (farba, lesk a pod.),
- zmenou fyzikálnych vlastností,
- úbytkom materiálu,
...

Korózna odolnosť materiálov sú hlavné faktory určujúce biokompatibilitu materiálov. Korózne vlastnosti kovov závisia od povrchovej úpravy, pretože vzniká reakcia atómov kovu s kyslíkom (a dusíkom) v živom prostredí. Je dôležitý vhodný výber materiálov pre implantáty akými sú : titán, keramika a kompozitné materiály...
Kľúčové slová:

korózia

implantáty

keramika

titán

Hodnotenie (0x):