Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Kresba - hra s kresliarskymi materiálmi a nástrojmi

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady
Každý výtvarný prejav má za ciel v edukačnom procese má podľa Banáša: „ - kultivovať výtvarno-estetickú senzibilitu žiakov. Rozvíjať schopnosť tvorivo vnímať, chápať a hodnotiť výtvarné umenie z hľadiska jeho funkcie v živote človeka a spoločnosti. Naučiť žiakov chápať výtvarné umenie ako špecifickú, ničím nenahraditeľnú formu odrazu spoločnosti vo vedomí človeka, ktorá je rozdielna od vedeckého poznania, ale aj od iných druhov umenia...
Kľúčové slová:

kresba

výuka

výtvarna výchova

Hodnotenie (0x):