Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Boh a otázka jeho existencie vo filozofii

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Témou mojej seminárnej práce z filozofie je Boh a otázka jeho existencie vo filozofii. Túto tému som si vybrala preto, lebo ma ako kresťanku zaujíma, aký názor mali na Boha ľudia v minulosti a na základe čoho si vysvetľovali jeho existenciu vo svete. Prácu som rozdelila na tri hlavné kapitoly, ktoré majú svoje podkapitoly. V prvej kapitole som sa zamerala na vysvetlenie pojmu „Boh“ a na vedy, ktoré sa zaoberajú jeho existenciou, druhú kapitolu som venovala názorom o existencii Boha v podaní dvoch najvýznamnejších filozofov stredovekej filozofie a v tretej kapitole som opísala ponímanie Boha očami filozofických ateistov, čím moja práca nadobudla komparatívny charakter. Pohľad na existenciu Boha v stredovekej filozofii a vo filozofii ateistov som si vybrala preto, lebo ma zaujalo, ako diametrálne odlišne sa dá vnímať existencia Boha. Túto tému som nechala otvorenú, aby som svojím subjektívnym názorom neovplyvňovala názory čitateľov mojej práce a aby som im nevnucovala niečo, s čím možno nesúhlasia, pretože si myslím, že každý by si mal vytvoriť na túto tému vlastný názor.
Hodnotenie (1x):