Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Priame zahraničné investície sú bezpochyby dôležitým nástrojom pri transformácii a reštrukturalizácii ekonomiky. Tento nástroj zatiaľ úspešne využíva vo svoj prospech aj Slovenská republika, ktorá sa v posledných rokoch stala ich významným príjemcom. Každá nová zahraničná investícia predstavuje záujem zahraničného investora nielen o našu krajinu, ale hlavne o komparatívnu výhodu, ktorú vlastníme a za pomoci ktorej je investor schopný dosahovať uspokojivý zisk.

Vo svojej práci sa snažím objasniť, čo znamená pojem priama zahraničná investícia, aké poznáme jej formy, aké sú hlavné motívy investorov umiestniť svoj kapitál do tej - ktorej krajiny a takisto poukazujem na kladné aj záporné aspekty spojené s priamymi zahraničnými investíciami. V nasledujúcej kapitole som stručne zhrnul vývoj priamych zahraničných investícií v Slovenskej republike za uplynulý rok z hľadiska odvetvovej štruktúry, pôvodu investorov a ich regionálneho rozmiestnenia.

Na záver svojej práce som umiestnil dve prípadové štúdie. Jedna z nich sa týka spoločnosti, ktorá sa rozhodla investovať do Českej republiky, ale v konečnom dôsledku táto investícia dokumentuje negatívny efekt PZI, ktorý sa môže čoskoro prejaviť aj v našej ekonomike.
Hodnotenie (0x):