Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: International terrorism and related concepts

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
The fundamental importance of terrorism lies in fact that it means systematic use of different types of armed violence or threat to use this violence as a basic instrument for realization of political goals of the state or nongovernmental organizations, movements or groups. These may be supported by state where their headquarters are located or they may receive financial and secret service support from governments abroad. They often provide these nongovernmental groups with training in guerilla and terrorist actions tactics which lead to possibility of creating a network of terrorist groups from different world regions, in fact the international terrorist organizations network is being created.

Základný význam terorizmu je v tom, že znamená systematické využívanie rôznych foriem ozbrojeného násilia, alebo hrozby jeho použitia, ako základného nástroja na realizáciu politických cieľov štátu alebo rôznych neštátnych organizácií, hnutí a skupín. Tie môžu byť podporované štátom, na území ktorého majú svoje hlavné sídlo alebo dostávajú finančnú a spravodajskú pomoc zo zahraničia, od vlád iných štátov, ktoré im často poskytujú aj výcvik v taktike partizánskeho boja a teroristických akcií, čím sa vytvárajú možnosti na prepojenie teroristických skupín rôznych regiónov sveta, fakticky sa vytvára medzinárodná sieť teroristických organizácií.
Kľúčové slová:

terorizmus

terorista

Hodnotenie (0x):