Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Skupina strojov prvotného spracovania dreva - otázky na stroje a zariadenia

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
2 Vertikálne rámové píly s plynulým podávaním

2.1 VŠEOBECNE: · patria medzi pracovné výrobné drevárske stroje, t.j. vykonávajú určité technologické operácie na surovine (výrezoch) – manipulácia výrezov na rezivo a prizmy
· technologická operácia s a vykonáva mechanicky, t.j. na výrez pôsobia mechanicky (pomocou sily) za účelom zmeny jeho tvaru, rozmerov a akosti KONKRÉTNE:
· rámové píly sa zaraďujú medzi Drevoobrábacie stroje, t.j. obrábajú drevo na požadovaný geometrický tvar v predpísaných rozmeroch a žiadanej akosti oprac. plôch
· obrábanie sa vykonáva rezným nástrojom tak, že nástroj odoberá triesky, ktoré sú odpadom.  

2.2 · Rám s pílovými listami vykonáva priamočiary vratný pohyb vo vertikálnom smere, pričom pílové listy, pri pohybe smerom nadol rozrezávajú výrezy na rezivo alebo prizmy
· Hnací mechanizmus pozostáva z kľukového hriadeľa, na ktorý sú pripevnené zotrvačníky, ktoré vyrovnávajú značné zotrvačné sily stroja a zabezpečujú rovnomernejší chod rámovej píly  
· Pohybový mechanizmus sa skladá z ojnice a rámu. Ojnica prenáša rotačný pohyb kľukového hriadeľa na priamočiary pohyb rámu. V ráme sú zavesené a upnuté pílové listy.  
· Podávací mechanizmus tvoria dolné podávacie valce, ktoré sú poháňané zariadením pre plynulý posuv. Horné podávacie valce sú poháňané valčekovou reťazou cez klzné spojky, umožňujúce prekĺznutie valca pri reze nerovného výrezu a sú hydraulicky pritláčané. Podávací mechanizmus umožňuje upnutie a posúvanie výrezu do rezu.  
Hodnotenie (0x):