Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Záchranná sociálna sieť, sociálne zabezpečenie

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
ÚVOD

Záchranná sociálna sieť je koncipovaná ako aktivizačný a pružný systém sociálnych opatrení, ktorý musí nutne reagovať na zmeny, ku ktorým dochádza v reálnom živote. Môže byť aplikovaná na domácnosť, rodinu ale hlavne jednotlivca. Záchranná sociálna sieť pokrýva sociálne situácie, ktorých rozsah je rôzny. Tradične sa siete zameriavajú na podporu chudobných. Záchranné siete majú humánny charakter a prispievajú k naplňovaniu myšlienky sociálnej spravodlivosti cestou celospoločenskej solidarity. Výraznou mierom k zmierňovaniu tak rozšíreného fenoménu ako je chudoba, prispievajú tiež charitatívne organizácie, rôzne nadácie a iné neziskové združenia, čím svojím spôsobom suplujú štát. V praxi nie je fungovanie sietí bezproblémové, avšak platí, že čím menej jednotlivcov cez túto pomyselnú sieť prepadne, tým ju môžeme považovať za efektívnejšiu a kvalitnejšiu.

Cieľom našej práce je definovať a analyzovať záchrannú sociálnu sieť Slovenska a poukázať na problematiku chudoby, na mnohé efektívne i menej efektívne opatrenia v boji proti nej.  
Hodnotenie (0x):