Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Environmentálna politika a globálne problémy vo svete

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Abstrakt:

DUŠIČKA Peter: Environmentálna politika a globálne problémy vo svete. [ Bakalárska práca]. Vysoká škola Bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Vedúci: Doc. Ing. Jozef MAČALA, CSc. Stupeň kvalifikácie: Bakalár, v študijnom programe: Riadenie bezpečnostných systémov. VŠBM Košiciach 49.strán. Práca má za cieľ poskytnúť základné informácie o závažnosti, princípoch, cieľoch a prínosoch environmentálnej politiky. Má súčasne vyvolať záujem o hľadanie primeraných spôsobov environmentálneho správania a dosiahnutia jeho prijatia laickou a odbornou formou. Cieľom tejto práce je, aby sa čitateľ zoznámil so základmi environmentálnej politiky, globálnymi problémami vo svete. Súčasťou práce bolo po pochopení environmentálnej politiky vypracovať environmentálnu politiku pre konkrétnu organizáciu. Ja som si vybral Mestské lesy Košice, a.s.  
Hodnotenie (0x):