Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Vstup firmy VIJAM, s. r. o. na zahraničný trh

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Jeden z hlavných cieľov prípadovej štúdie je vybrať pre spoločnosť VIJAM zahraničný trh a na ňom rozvíjať svoje podnikateľské aktivity. VIJAM, s. r. o. sa zaoberá výrobou, predajom, vývojom, distribúciou a montážou sedacích súprav. Spoločnosť v súčasnosti pôsobí v Slovenskej republike.
Na splnenie hlavného cieľa bolo potrebné si  určiť čiastkové ciele, a to na základe osvojenia si poznatkov z oblasti medzinárodného obchodu, o rôznych formách vstupu firmy na zahraničný trh a o metódach používaných v strategickom rozhodovaní v medzinárodnom marketingu.
Ďalším čiastkovým cieľom bola analýza spoločnosti VIJAM, analýza rizík vybraného zahraničného trhu, jeho segmentácia, zvolenie vhodnej formy vstupu na vybraný zahraničný trh, a návrh medzinárodného marketingového programu v oblasti produktovej, cenovej, distribučnej a komunikačnej politiky pre výrobky a služby firmy VIJAM pre vybraný trh.
Hodnotenie (0x):