Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Chápanie náboženstva a morálky u Henriho Bergsona

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
z kníh Dva zdroje morálky a Filozofické eseje

Úvod
Moja práca zachytáva filozofiu francúzsko-židovského autora Henri Bergsona. Pri písaní som sa zamerala na jeho názory a myšlienky týkajúce sa náboženstva a morálky. Lenže k tomu, aby som sa vedela hodnoverne priblížiť k jeho spôsobu myslenia a popísať čo najlepšie jeho typ filozofie, čiže spôsob zmýšľania musela som zistiť o ňom ako o osobe a tiež ako o filozofi čo najviac zistiť. V prvej kapitole sa budem snažiť priblížiť jeho osobu, jeho život, štúdium a napísané diela. Druhá kapitola mi poslúži na zosumarizovanie jeho hlavných myšlienok týkajúcich sa dvoch rozličných typov spoločností a morálky. V podkapitolách druhej kapitoly sa bližšie venujem otvorenej a uzavretej spoločnosti. Tretia kapitola rozoberá jeho pohľad na náboženstvo, konkrétne na statické, keďže aj tu rozlišuje medzi dvoma základnými typmi, štvrtá kapitola je zameraná na dynamické náboženstvo. Čerpala som najmä z jeho diela Dva zdroje morálky a náboženstva a z Filozofických esejí a z dvoch ďalších titulov, ktoré o ňom napísali iní spisovatelia. Snažila som sa čo najhodnovernejšie zobraziť jeho život a dielo a rozvinúť jeho filozofiu náboženstva a morálky a prispieť tým k spoznaniu tohto významného predstaviteľa intuitivizmu.  
Hodnotenie (0x):