Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Sociálna práca s agresívnymi deťmi

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Agresia, agresivita a agresívne správanie

Agresia- Pri hľadaní definície agresie sa mnohí autori zhodujú, že je to náročná úloha, pretože príliš široké vymedzenie agresie potlačuje jej špecifické prejavy a príliš úzke vymedzenie obmedzuje jej široké významové pole. Podľa Čermáka (1999) slovo agresia obsahuje širokú škálu prejavov. To je dôvod, prečo tento pojem môže nadobudnúť toľko významov.

Záleží na tom, čo chceme zdôrazniť. Krech, Crutchfield a Bllachey (In Lašek, 2007, s. 80) definujú agresiu ako: „útok na prekážku alebo bariéru na ceste k uspokojeniu potreby alebo na podnet či osobu, na ktorú sa agresia presunula.“ Jandourek (2001, s. 16) v sociologickom slovníku definuje agresiu ako „Akt nepřátelství nebo útoku směrujíci vědome k poškození druhého, k omezení jeho svobody a ke zpusobení psychické nebo fyzické bolesti. V přeneseném smyslu se pojem používa i pro vztahy mezi neosobními celkami, např. se mluví o agresii jednoho státu vuči druhému.“ Podľa Jandourka (2001) agresia u jedinca môže byť: · myšlienková – nepriateľstvo zostáva v sfére predstavy, · verbálna, · fyzická, · zameraná proti veciam alebo osobám.  

Ďalšia definícia chápe agresiu ako „násilné narušení práv iného človeka ako ofenzívni jednáni nebo procedura, ale také jako asertivní jednáni.“ (Čermák, 1999, s. 9)  
Hodnotenie (0x):