Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Racionalizácia ako faktor formovania poznatkov manažmentu v industriálnej spoločnosti - ako racionalizácia ovplyvňuje súčasný manažment

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Racionalizácia ako všeobecná metóda optimálneho usporiadania pracovného procesu je známa už od začiatku 19. storočia. V podstate ide o to, aby ktorýkoľvek výrobný proces sa uskutočňoval na stále vyššej úrovni techniky, technológie, organizácie práce, výroby a riadenia. Pri racionalizácii je potrebné sústrediť sa najprv na odstránenie zbytočného plytvania, ktoré sa spravidla v rôznych formách objavuje vo väčšine podnikov (veľké zásoby, poruchovosť zariadení, nevhodné usporiadanie pracovísk a pod.) a až potom zavádzať drahé automatizačné komponenty. Racionalizácia by mala prebiehať od najjednoduchších činností ku komplexnejším.  

Funkciou výroby je zabezpečenie výrobného programu podniku v požadovanom množstve, kvalite a čase, pri minimálnych výrobných nákladoch. Racionalizácia sa potom zameriava na tie faktory, ktoré spôsobujú zhoršovanie plnenia funkcie.  
Hodnotenie (0x):