Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Welfare podmienky v ustajnení ošípaných

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1.Cieľ práce
- vysvetliť pojem ,,welfare“
- charakterizovať jednotlivé typy ustajnenia a minimálne ustajňovacie plochy
- charakterizovať typy kŕmenia a napájania a minimálne požiadavky na kŕmne plochy  

2. Čo rozumieme pod pojmom WELFARE?
Musíme si uvedomiť, že pohodu zvieraťa tvorí vlastne splnenie nárokov a potrieb. Termín pohoda je v anglicky hovoriacich krajinách známy ako welfare alebo well-being, v nemecky hovoriacich ako Wohlbefinden. Anglický výraz welfare sa hojne používa v našej odbornej literatúre. O tejto problematike sa frekventovane píše od roku 1965, kedy bola vo Veľkej Británii zriadená komisia na ochranu práv zvierat pod vedením Prof. Brambella. Niektorí vedci totiž upozornili na trýznenie a mučenie zvierat, chovaných v nevhodných podmienkach, v klietkach, v prehustenom priestore.  ...
Kľúčové slová:

welfare

ustajnenie

ošípané

Hodnotenie (0x):