Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Palivá, ropa, ložiská, kvapalné palivá, plyn

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
V seminárnej práci sa venujem palivám zo širšieho pohľadu. V jednotlivých kapitolách sa zaoberám uhlím, alebo tiež fosílnymi palivami od ich vzniku, delnia až po použitie v minulosti a súčasnosti. V ďalšom texte sa zaoberám ropou, jej získavaním, spracovaním a jednotlivými procesmi počas jej spracovanie. Časť tejto kapitoly bude venovaná aj uhľovodíkom ako zložky ropy. V ďalšej kapitole sa venujem, v stručnosti, zemnému plyn, násladne rašeline a prácu ukončím pohľadom na novú perspektívu, ktorou sú biopalivá, ktorým je venovaná práve posledná kapitola.

1.1. POŽIADAVKY NA PALIVÁ

Základné požiadavky kladené na palivá sú:
· zápalnú zmes, vytvorená s vzduchom, musí zanechávať po zhorení minimum mechanicky alebo chemicky škodlivých látok.
· maximálny obsah aktívnych látok, ktoré uvoľňujú teplo
· minimálny obsah pasívnych látok, alebo látok, ktoré spaľovanie sťažujú ...
Hodnotenie (0x):