Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Úvod a charakteristika subjektu

Subjektom, ktorému som sa vo svojej práci rozhodla venovať, je Austrálska agentúra pre poistenie seniorov - APIA (Australian Pensioners Insurance Agency). Táto špecializovaná poisťovňa je členom skupiny Suncorp, jednej z vedúcich austrálskych organizácií zaoberajúcej sa poistnými a finančnými službami.
Keďže na poistnom trhu existuje obrovské množstvo spoločností, aj APIA hľadala spôsoby, ako sa odlíšiť od ostatných subjektov podobného zamerania a rozhodla sa koncentrovať len na potreby určitej skupiny obyvateľstva. Poisťovňa APIA sa od ostatných poisťovní rozhodla odlíšiť svojím zameraním na ľudí vo veku od 55 rokov, ktorí sú v dôchodku a nie sú zamestnaní v trvalom pracovnom pomere, čiže poskytovaním poistenia najrôznejšieho druhu pre seniorov. Keďže však o služby spoločnosti prejavujú stále viac záujem aj ľudia nižšieho veku, rozhodla sa poisťovňa rozšíriť svoj cieľový trh na ľudí starších ako 50 rokov.
Produkty poskytované poisťovňou sa týkajú najmä poistenia majetku, napríklad poistenia domu, auta, motorky, karavanu, lode, pozemkov a podobne, najmä pre prípady odcudzenia a poškodenia či zničenia. Neposkytuje však žiadne produkty týkajúce sa životného poistenia.
Hlavným cieľom spoločnosti APIA je ponuka najkvalitnejšieho poistenia a služieb na trhu seniorov, pričom veľký dôraz kladie na pochopenie a uspokojenie potrieb svojich zákazníkov lepšie, ako to dokáže konkurencia. Pojem „pochopenie“ sa preto dostal aj do sloganov spoločnosti, ktoré znejú: „Pochopenie. Nielen poistenie.“ a „Pochopenie...Zaručené!“. O úspešnosti firmy svedčí i viac ako 700 000 spokojných klientov naprieč Austráliou. Aj napriek tomu, že spoločnosť dosahuje vysoký štandard poskytovaných služieb, neustále sa pýta svojich zákazníkov, ale i zamestnancov, čo a ako by bolo možné vylepšiť. Keďže poisťovňa APIA je komerčným subjektom, má aj svoje vlastné logo, ktorým sa snaží dostať do povedomia svojich reálnych a potenciálnych zákazníkov. Toto logo je v tvare Austrálskeho svetadielu modrej farby a bieleho názvu spoločnosti.
Hodnotenie (0x):