Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Ako sa rastliny prispôsobujú k extrémnym teplotám

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady
Čo je príčinou nárastu teplôt v budúcnosti a aký trend vývoja teplôt v budúcnosti očakávame
Zmena klímy je v súčasnosti najviac diskutovanou a skúmanou témou vedcov. V posledných rokoch sa pozoruje zvýšený obsah koncentrácie skleníkových plynov, ktoré výrazne ovplyvňujú zmenu klímy. S „rýchlymi“ zmenami klímy v priebehu niekoľkých 100 rokov, budeme čoraz väčšími svedkami, povodní, požiarov, ničivých búrok a teplotných výkyvov (striedanie obdobia dažďov a sucha).
  Dosiaľ najväčší vplyv na zvyšovanie teploty má množstvo emisií, ktoré z roka na rok rastie. Pokiaľ sa táto produkcia emisií nezníži, predpokladá sa, že priemerná teplota na Zemi by sa mohla zvýšiť až o 1st. C za necelých 30 rokov. Táto závažnosť viedla k založeniu komisie OSN pre klimatické zmeny(IPPC)...

Ako vplýva vysoká teplota na rastliny
Zvyšovanie skleníkov plynov má vplyv na atmosféru, čo sa odzrkadľuje na zvyšovaní teploty vzduchu. Každé živé organizmy (rastliny, živočíchy...) majú určité teplotné optimum, ktoré ovplyvňuje ich fyziologické procesy.
Predpokladané zvýšenie teplôt vzduchu v súvislosti so zvýšenou koncentráciou CO2 môže tiež spôsobiť zvýšenie intenzity fotosyntézy. Z výsledkov vyplýva, že rastliny typu C3 (patrí sem 95% rastlín) zvýšia intenzitu fotosyntézy až o 28% a rastliny C4 (kukurica, cirok, cukrová trstina) asi o 9% (Cure, Acock, 1986)...

Ktoré rastliny sú citlivé a ktoré tolerantné k vysokým teplotám
Na stavbe rastlinného tela sa najviac so všetkých uplatňuje voda. Najviac vody obsahujú dužinaté plody čo predstavuje 90 – 95%, listy čerstvej zeleniny okolo 85 – 95%, a najmenej vody je v semenách čo predstavuje 5 – 15%. Aj pri relatívnom malom obsahu vody v semene sa v ňom môže udržať životaschopný zárodok po niekoľko rokov. Na porovnanie s tým, krátkodobý pokles množstva vody v listoch pod cca. 60% vedie k nenávratnému poškodeniu a k smrti orgánu. Rastliny vyvinuli fyziologické odpovede, ako aj ekologické stratégie na vysporiadanie sa s nedostatkom vody, či už obmedzením vyparovania alebo toleranciou. Podľa schopnosti prežiť v takýchto podmienkach sa rastliny delia na...
Hodnotenie (0x):