Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Lucernová siláž, semeno hrachu

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady
Charakteristika krmiva
Lucerna siata (Medicago sativa L.)
Patrí medzi viackosné a viacročné ďatelinoviny pestované na ornej pôde. Krmovina s vysokými úrodami sušiny, veľmi dobrým obsahom stráviteľných bielkovín v čerstvej hmote, dobrým obsahom minerálnych látok (P, Ca, Mg, K, S, Fe) a vitamínov B-karoténu, B, C, D, E a K. Nároky na stanovištné podmienky a biologické vlastnosti
Lucerna siata má vyhradené nároky na pôdne a klimatické podmienky. Pre správne pestovanie vyžaduje hlboké, priepustné, dostatočne kypré pôdy s hladinou podzemnej vody pod 1,5m. Za vhodné druhy pôd sa pokladajú pôdy od ílovito-hlinitých až po piesočnato-hlinité. Z pôdnych typov sú najvhodnejšie čiernozeme a hnedozeme na sprašiach, lužné pôdy na karbonátových aluviálnych naplaveninách...

Lucernová siláž
Lucernová siláž tvorí základnú bielkovinovú zložku dávok prežúvavcov. V závislosti od zberového štádia sa v lucernovej siláži pohybuje obsah NL od 145 g až do 230 g. kg -1. Pokiaľ je zberaná v skorších vegetačných štádiách, tak v porovnaní s kukuričnou silážou majú až o 2,5 – 2,8 krát vyšší obsah NL. Rovnako niekoľko násobne prevyšujú kukuričnú siláž aj v obsahu Ca. Optimálne štádium zberu lucerny na výrobu siláže je v čase tvorby kvetných pukov...

Hrach siaty (Pisum sativum L.)
Hrach je jednoročná, suchozemská rastlina z čeľade bôbovité (Fabaceae).Patrí medzi našu najdôležitejšiu strukovinu, pretože poskytuje najstabilnejšie úrody. Hrach pestujeme z dôvodu rôznorodosti foriem a odrôd na suché semeno (potravina, krmovina, osivo, špeciálne využitie v potravinárskom i nepotravinárskom priemysle), nedozreté semeno (vylúpané semená alebo celé struky sa využívajú v potravinárskom priemysle) a nadzemnú fytomasu (zelené kŕmenie, silážovanie, seno, spásanie)...
Hodnotenie (0x):