Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Možnosť zapojenia sa SR do globalizačných procesov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Globalizačné procesy priniesli mnohým obyvateľom našej planéty väčší výber potravín a i tovaru než kedykoľvek v minulosti. Mnoho každodenných vecí je vlastne prejavom globalizácie, čo si už mnohí ľudia vôbec neuvedomujú.
V mojej semestrálnej práci som sa v prvej kapitole venovala charakteristike Slovenskej republiky ako republike s malou ale otvorenou ekonomikou. Nasledujúca kapitola pojednáva o vysvetlení prečo je nutné pre SR zapájať sa do integračných a globalizačných procesov a o tom čo je vlastne cieľom integračných a globalizačných procesov. Tretia kapitola mojej práce popisuje vstup Slovenskej republiky do Európskej únie, jeho výhody a zároveň aj nevýhody. V o štvrtej kapitole tejto semestrálnej práce som sa venovala zahraničnému obchodu SR, jeho analýze od roku 2008, teda od prepuknutia globálnej finančnej krízy, až po súčasnosť. Taktiež v tejto kapitole pojednávam o priamych zahraničných investíciách a o ich príleve do SR. Záverečná piata kapitola mojej semestrálnej práce stručne popisuje vplyv globálnej finančnej kríza na svetovú, ako aj slovenskú ekonomiku a hospodárstvo, vrátane dôvodov vzniku tejto krízy.
Hodnotenie (0x):