Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Technológia piliarskej výroby - vypracované otázky na skúšku

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1. Charakteristika suroviny pre piliarske spracovanie, normalizácia surového dreva
Surové drevo: je charakterizované ako zoťatý, odvetvený prípadne odkôrnený strom určený pre mechanické, chemické a iné spracovanie. Základné kvantitatívno – kvalitatívne vlastnosti surového dreva stanovuje STN 48 0050 – Surové drevo.
V normách je surové drevo rozdelené podľa:
A, sortimentov,
- Surové kmene –SK
- Ihličnaté priemyselné výrezy – IPV
- Listnaté priemyselné výrezy – LPV
- Stĺpovina a stĺpové výrezy – S
- Banské drevo – BD
- Žrde a žŕdky – ŽD, ŽK
- Výmetová guľatina – VG
- Vlákninové drevo – VL
- Rovnané drevo priemyselné – RPD
- Netriedené listnaté drevo – NLD
- Palivové drevo – P
- Štiepky a zbytky po ťažbe a manipulácií

B, drevín, z ktorých sa sortimenty surového dreva vyrábajú,
- ihličnaté sortimenty
- listnaté tvrdé sortimenty
- listnaté mäkké sortimenty
...

2. Charakteristika dodavateľsko odberateľských vzťahov, technológia prijímania suroviny
Klasický spôsob dodávok (priamy): je najjednoduchší no zároveň najmenej výhodný. Dodávaná surovina je rozmerovo rôznorodá v takzvaných dopravných dĺžkach. Táto skutočnosť zvyšuje náklady piliarskych závodov na manipulačné práce. Pri tomto spôsobe sa stáva, že na piliarske účely je usmernená menej kvalitná guľatina a do chemických závodov smeruje guľatina vyššej akosti.

Dodávka prostredníctvom dolných lesných skladov: Tento spôsob je najrozšírenejší. Tento sklad je súčasťou lesnej hospodárskej jednotky. Funkcia týchto skladov je koncentrovať surovinu z rôznych ťažobných pásiem a produkovať sortiment podľa požiadaviek spotrebiteľa. Detailnosť triedenie je však určená veľkosťou skládok a ich technickým zabezpečením.

Dodávka prostredníctvom výrobno hospodárskeho skladu: v tomto prípade sa materiál dodáva priamo k spracovateľovi, ktorý ho ďalej triedy a spracúva. Vyžaduje to však veľké nároky na skladovacie priestory a manipulačnú techniku. Výhodou je, že triedenie a sortimentáciu si zabezpečuje spracovateľ sám, podľa požiadaviek na optimálne využitie suroviny. Odberateľ platí za dodávku len zálohovo a konečne vyúčtovanie sa uskutoční až po zhodnotení kvalitatívno – kvantitatívnych vlastností.

Dodávky prostredníctvom centrálneho skladu: býva situovaný v blízkosti piliarskeho závodu. Na jeho vybudovaní a prevádzkovaní sa podieľa drevospracujúca a lesnícka firma spoločne. Táto forma dovoľuje zjednodušiť kvalitatívne posudzovanie suroviny.
Hodnotenie (0x):