Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Ľudia so zdravotným postihnutím ako obete agresívneho správania

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Práca je zameraná na oboznámenie širokej spoločnosti o jednej z ohrozených skupín, a to, ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa stali obeťou agresívneho správania. Práca vysvetľuje pojmy zdravotné postihnutie, agresia a agresivita. Poukazuje na to prečo sú ľudia so zdravotným postihnutím ohrozenou skupinou, kde môže k agresii dôjsť. Zameriava sa aj na odhaľovanie násilia, ktoré sa na nich dopúšťajú ľudia z ich okolia. Popisuje problémy, s ktorými sa ľudia so zdravotným postihnutím stretávajú, ako aj možnosti obrany a pomoci voči agresívnemu správaniu.

Keďže sa o problematike násilia na zdravotne postihnutých hovorí a píše len zriedka, aj to len pár riadkami, naším zámerom bolo zhrnutie dostupných faktov z odbornej literatúry a spísanie do jednotnej práce. Práca obsahuje štyri kapitoly. Prvá je obsahovo zameraná na vysvetlenie základných pojmov, s ktorými sa budeme v práci stretávať. Taktiež sú v kapitole uvedené druhy zdravotného postihnutia tak ako ich rozdeľuje WHO a Národná rada občanov so zdravotným postihnutím, sú zadefinované pojmy agresia a agresivita. Ďalšie kapitoly poukazujú na to, prečo sú ľudia so zdravotným postihnutím ohrozenou skupinou, ktoré faktory zvyšujú ohrozenie ako aj ďalšiu skupinu ohrozených osôb v dôsledku ich zdravotného postihnutia, a tou sú seniori. V tretej kapitole sa zameriavame na miesta, kde najčastejšie k agresii dochádza a posledná kapitola poukazuje na pomoc, ktorú môžeme ako sociálni pracovníci poskytnúť tejto špecifickej skupine. 
Hodnotenie (0x):