Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Komunikácia a sociálne zručnosti, ako prostriedok zlepšovania vzťahov so študentmi

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Komunikačné cykly, nástroje a prostriedky sú najefektívnejšie pomôcky na vytváranie a formovanie modernej spoločnosti. Sociálne zručnosti, ako tie najsilnejšie predpoklady spolu s etikou, dokážu vytvárať prostredie, kde dokážeme realizovať náš sociálny, či vedomostný postup dopredu.

„Doba rýchleho pokroku“ ako ju nazývame je predmetom, nielen rýchlosti vývoja, ale aj hľadania prostriedkov, ako čo najlepšie a najrýchlejšie dokážeme interpretovať svoje myšlienky a podať ich tak, aby aj tá druhá strana, prijímateľ si bol vedomý myšlienky, ktorú odovzdávame tak, aby došlo k vzájomnému konsenzu.

Hlavným predmetom sme my ľudia, ktorí sme od útleho veku formovaní v prostredí rodičov, priateľov, kolegov a v neposlednom rade pedagógov. Títo hľadajú denno-denne prostriedky na zlepšovanie komunikácie, ako aj vytváranie podmienok na zlepšenie vzťahov, ktoré sú tým najlepším „stavebným podkladom“ pre vytvorenie harmonizovaného prostredia.

V mojej práci sa budem snažiť čo najobjektívnejšie poukázať na skutočnosti a faktory, ktoré sú pre nás dôležitou súčasťou, pri vykonávaní každodenných činnosti týkajúcich sa komunikácie a ich sociálnych zručností, ako prostriedku zlepšovania vzťahov so študentmi.
Hodnotenie (0x):