Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Agroklimatická štúdia vybranej lokality - Nitra

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Agroklimatická štúdia Nitry rozpracovaná na 18 - nástich stranách. Za dlhú dobu vývoja ľudstva bol človek nútený prispôsobiť sa dlhodobému režimu počasia v oblasti, kde žil a využívať ho aj vo svoj prospech. Historické záznamy napriek tomu hovoria o mnohých prírodných katastrofách, ktoré sprevádzajú ľudstvo od začiatku jeho existencie.
Prípady ničivých búrok, mrazov, silných vetrov, povodní, či neúrody znamenali veľké materiálne škody a neraz aj straty na životoch. Dopad škôd spôsobených povodňami a suchom závisí od mnohých meteorologických a nemeteorologických vplyvov (regulácia tokov, stavanie budov v záplavových zónach, zlá skladba pestovaných plodín atď.). Prvotná príčina je však vždy meteorologická, a preto je nutné poznať príčiny výskytu období s vysokým úhrnom resp. s nízkym úhrnom zrážok.
Schopnosť takéto javy včas predpovedať a upozorniť na ne, je v prípade nepriaznivého počasia základom záchrany životov a majetku.  
Hodnotenie (0x):