Registrácia | Prihlásiť

Záverečná práca: Marketingová komunikácia

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Marketingová komunikácia je dôležitou súčasťou marketingu, ktorý vznikol začiatkom dvadsiateho storočia s nutnosťou riešiť problémy, ktoré nedocenila klasická ekonomická situácia a ktoré boli spojené s odbytom vyrábaného tovaru. V dnešnej dobe je marketingová komunikácia a vo všeobecnosti marketing súčasťou nášho každodenného života a môžeme ju vidieť všade okolo nás. Stretávame sa s ňou v práci, v obchode, doma, či v televízii. Nakoľko je v niektorých prípadoch trh presýtený reklamou a inými formami marketingovej komunikácie, je podľa mňa dôležité mať aspoň základné znalosti o princípoch a formách marketingovej komunikácie. Preto som sa rozhodol túto tému spracovať v mojej práci.

Nakoľko komunikačný proces je základom marketingovej komunikácie, moja práca je zložená z úvodnej časti, ktorá sa zaoberá komunikáciou vo všeobecnosti a základnými princípmi marketingu. Následne sa venujem marketingovej komunikácii a jej jednotlivým nástrojom. V ďalších kapitolách v práci sa venujem detailnejšie jednotlivým častiam marketingovej komunikácie: reklame, podpore predaja, práci s verejnosťou a osobnému predaju. Posledná časť mojej práce je venovaná prieskumu, kde som sa rozhodol detailnejšie preskúmať, ktoré nástroje marketingovej komunikácie firmy reálne využívajú. Vybral som si dve spoločnosti, ktoré sídlia v Poprade – Tatravagónku Poprad a Whirlpool. V tejto časti sa okrem popísania nástrojov, ktoré tieto spoločnosti používajú budem snažiť aj porovnať tieto spoločnosti a prípadne zistiť rozdiely v marketingovej komunikácii.

Ako som už vyššie spomenul, myslím si, že je v dnešnej dobe veľmi dôležité pochopiť čo vlastne je marketingová komunikácia a z čoho sa skladá. Preto dúfam, že moja práca aspoň kúsok priblíži princíp marketingovej komunikácie a jej zložiek aj pre tých, ktorí sa s ňou doteraz nestretli.
Hodnotenie (0x):