Registrácia | Prihlásiť

Testy: Testy a ťahák na manažment

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Testy A, B, C, D, E, F na manažment UNIZA FSI, najčastejšie otázky.

Test skupina A:
1., Vymenujte min. 3 zásady man. presadzovane H.Fayola:
– vyváženosť právomoci a zodpovednosti,
– disciplína,
– vedenie z jedného miesta (zásada jediného nadriadeného),
– jednotnosť vedenia (podriadenosť plánu, jednému cieľu),
– podriadenosť individuálnych záujmov záujmom organizácie
– centralizácia vedenia a kontroly,
– stupnica hodností (hierarchizácia vedúcich funkcií),
– spravodlivé odmeňovanie,,
– rovnosť správania, takt voči podriadeným,
– podnecovanie iniciatívy,

2., manažment ako prax riadenia priemyselného podniku sa objavuje:
A-na konci 19 stor

3., riadenie strategickych cielov organizacie na najvyššom riadiacom stupni za učasti manažerov nižšej úrovne riadenia je súčasťou:
B-riadenie podla cielov
...
Kľúčové slová:

manažment

testy

ťahák

Hodnotenie (1x):