Registrácia | Prihlásiť

Študijný materiál: Manipulácia s materiálom v doprave

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Materiály na skúšku z predmetu Manipulácia s materiálom v doprave

MANIPULÁCIA S MATERIÁLOM - MSM
Manipulácia s materiálom je súhrnný názov pre oblasť vedeckú, technickú, organizačnú a praktické činnosti zaoberajúce sa pohybom materiálu.
História MSM
- od začiatku vývoja ľudskej spoločnosti bola spojená s činnosťou človeka pri zabezpečovaní jeho základných životných potrieb
- v staroveku a v stredoveku išlo o manipulovanie s najťažšími bremenami (stavba hradov, pyramídy)
- postupne vznikajú pomocné prostriedky
- MSM bola dlho vyhradená pre ľudí, ktorým spoločenský poriadok vnútil ochotu pracovať za akýchkoľvek podmienok (otroci, väzni, nevoľníci, vojnoví zajatci, ľudia bez práv, ktorých život pre vládnucu triedu nemal skoro žiadnu cenu)
- manipulačné prostriedky sú primitívne, náročné na ľudskú silu
- úrazovosť je vysoká a pôsobením neľudských podmienok dochádza k rýchlemu opotrebovaniu pracovnej sily
- jediná výhoda: NIE JE PROBLÉM ZAMESTNAŤ SA
- rozvojom kapitalizmu dochádza k revolučnému zvratu, k technickým vynálezom, zlepšenie pracovných podmienok, ale nevýhoda: PROBLÉM ZAMESTNAŤ SA

Prvky pracovného procesu
Sféra výroby materiálnych statkov a sféra obehu svojimi procesmi pohybu potenciálnych hodnôt objektívne vyvolávajú činnosť, ktorú súhrnne nazývame MSM. Z analýzy pohybu hmôt vyplýva, že na zabezpečenie toku materiálu sú potrebné pracovné predmety kt. vystupujú v kategóriách...
Kľúčové slová:

MMD

materiál

doprava

Hodnotenie (0x):