Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Normy pracovnej presnosti drevoobrábacích strojov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady
Normy pracovnej presnosti drevoobrábacích strojov
Pracovná presnosť drevoobrábacích strojov sa určuje meraním odchýlok od základných rozmerov kontrolných vzoriek, ktoré boli obrobené a ich porovnaním s normatívnymi. Pracovná presnosť závisí od geometrickej presnosti sústavy stroj – nástroj pomôcka, od vlastností obsluhujúceho personálu, presnosti nastavenia, od režimov obrábania a iných. Kontrola (meranie) pracovnej presnosti zahrňuje poddajnosť stroja a odchýlky, vzniknuté pružnou deformáciou technologickej sústavy stroj – obrobok.

Meracie stroje:
stolárska kotúčová píla, zrovnávacia fréza, hrúbkovacia fréza, spodná fréza

Pomôcky, meracie prístroje:

posuvné merítko, špáromery, kontrolná vzorka, uholník, kovové pravítko
...
Hodnotenie (0x):