Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Prehľad výrobných zariadení na výrobu DSG prevodoviek

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Táto bakalárska práca je zameraná na prehľad výrobných zariadení, strojov na výrobu nových 6 a 7 stupňových DSG prevodoviek. Ako prvý je uvedený rozbor konštrukčného prevedenia DSG prevodoviek s popismi a základnými funkčnými parametrami. Ďalej je popísaný princíp fungovania jednotlivých prevodových stupňov, obmedzenie DSG prevodoviek a hodnotenia pri skúšobných testoch. Primárnu časť tvoria technologické možnosti výrobných strojov a technické parametre výrobných zariadení na výrobu ozubených kolies prevodovky a prevodovej skrine. V závere je hodnotenie v zmysle pokynov pre vypracovanie záverečnej Bc. práce a to – logika fungovania radenia prevodových stupňov v závislosti na otáčkach a zaťažení motora.
Hodnotenie (0x):