Registrácia | Prihlásiť

Záverečná práca: Podpora malých a stredných podnikateľov na území SR

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Cieľom bolo definovať formy financovania malých a stredných podnikateľov na území Slovenskej republiky pre podnikateľské subjekty, ktoré majú krátku dobu pôsobenia alebo sa práve rozhodli podnikať.. Obsahuje 15 grafov, 16 tabuliek a 1 prílohu. Prvá kapitola sa venuje vymedzeniu a definovaniu malých a stredných podnikateľov a tiež ich funkcií a zdrojov, kapitálu, ktorým podnikateľské subjekty disponujú. V druhej kapitole sa autor venuje formám podpory podnikania na území Slovenskej republiky a úverovým, produktovým radom komerčných bánk pre malých a stredných podnikov. V tretej kapitole sa autor venuje výskumu. Výskum je zameraný na poskytnuté úvery pre malých ha stredných podnikateľov a informovanosť malých a stredných podnikateľov o možných formách podpory podnikania. Výsledky uskutočnené na základe prieskumu nám poukazujú na to, že podnikatelia využívajú úvery rôznych bánk a sú malo informovaný o formách podpory podnikania.
Hodnotenie (0x):