Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Segmentácia trhu a výber cieľových skupín (aplikovné na konkrétnu firmu)

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Žijeme v modernej a rýchlo sa rozvíjajúcej spoločnosti. Produkty, ktoré boli pred niekoľkými rokmi nereálne, sú v súčasnosti zastarané. Informačné technológie, vývoj produktov, ale aj spôsob myslenia a správania sa. Globalizácia je fenomén, ktorý priniesol isté stieranie kultúr a uniformitu do všetkých oblastí spoločenského života. Nákup rôznych produktov ,pre skvalitnenie aktívneho životného štýlu, nie je výnimkou. Vyjadrenie, že žijeme v uponáhľanej dobe, sa stalo platným cliché.

Téma športových doplnkov a ich ponímanie medzi ľuďmi ma zaujímala ešte v období, keď tento trend nakupovania takýchto produktov, nebol na Slovensku až tak populárny. Globalizácia a vplyv západného sveta veľmi rýchlo spôsobil zvrat aj v tejto oblasti. Nikdy mi nenapadlo zamyslieť sa nad formou propagácie a nad úsilím, ktoré musí daná firma vydať, aby dokázala prilákať zákazníkov a motivovať ich k nákupu takýchto produktov. Zlom v mojom myslení nastal, keď som mala možnosť stať sa aktívnym a silným spotrebiteľom takýchto športových doplnkov, z dôvodu vstúpenia do Slovenskej asociácie kulturistiky, fitness a silového trojboja ,získala som licenčnú kartu pretekára, ktorá mi umožnila aktívne sa zúčastňovať súťaží v kategórii bodyfitness, ktorej som sa začala aktívne venovať. Užívanie športových doplnkov sa pre mňa stalo každodennou nevyhnutnosťou k dosiahnutiu ,čo najväčšieho úspechu, resp. výsledku. Na trhu som zaznamenala nespočetne širokú škálu týchto doplnkov, výber určitej značky sa stal pre mňa neustálym prehodnocovaním kvality a neustálym získavaním informácií o danom produkte (či už od iných spotrebiteľov, alebo priamo od výrobcu , prípadne vlastným užívaním, alebo porovnávaním danej značky s inou). Uvedomila som si, že vhodná a správne cielená komunikácia, vhodne realizovaná reklama firmy, podložená kvalita výrobku je nielenže potrebná, ale tvorí základ úspechu a postavenia firmy na trhu.

Výber témy seminárnej práce bol pre mňa jednoduchý. Rozhodla som sa analyzovať segmentáciu trhu a výber cieľových skupín zákazníkov českej firmy ATP Nutrition ( na čele s pánom Liborom Minářikom - kulturista ), ako hlavnej firmy ,ale zároveň aj distribútora produktov tejto firmy na Slovenskom trhu, firmou Total Sport v Hnúšti, na ktorej čele stojí známa osobnosť pán Dušan Ďubek, ktorý je trojnásobným majstrom Slovenska v kulturistike, majstrom ČSFR (1991), vicemajstrom Československa, v roku 1989 v Hodoníne vyhral Československý pohár, bol aj následne nominovaný na reprezentáciu Československa na súťaži v nemeckom Greifswalde a zároveň aj môj tréner (zároveň bol istým druhom zdroja k vypracovaniu tejto seminárnej práce a poskytol mi interné informácie spoločnosti ). Táto téma mi je blízka , už len vďaka tomu ,že som pravidelným spotrebiteľom týchto...
Hodnotenie (0x):