Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: História vývoja náradia na zberové práce v celoeurópskom priestore

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Túto tému seminárnej práce som sa rozhodol vybrať si preto, lebo história človeka je veľmi bohatá a poučná pre ďalšie generácie a to nielen z hľadiska vývoja človeka samotného, ale aj jeho prostriedkov a nástrojov, ktoré mu umožňovali stále zlepšovať svoje schopnosti a zvyšovať jeho šancu prežiť. V minulosti bolo zdokonaľovanie techniky poľnohospodárskych prác a lovu nevyhnutnou súčasťou každodenného života. Podmienky na prežitie boli veľmi malé a preto sa ľudia museli naučiť postupne prechádzať zo zberačského a koristníckeho spôsobu života na cieľavedomé obhospodarovanie pôdy. Územie, na ktorom budeme sledovať vývin poľnohospodárskych nástrojov a náradia bude zahŕňať celé územie Európy. V dôsledku rozdielnych prírodných ale aj historických podmienok sa nedá hovoriť o rovnomernom vývoji ľudskej spoločnosti vo všetkých častiach Európy. Spoločnosť sa musela vymaniť z obdobia prisvojovania si potravy a dospieť k obdobiu výroby potravy, čiže poľnohospodárskemu spôsobu života, ktorý bol často doplňovaný lovom a zberom. Prvotná poľnohospodárska výroba nepresahovala bezprostrednú spotrebu každého spoločenstva.

Neskôr zdokonalenie nástrojov a techník potrebných na úspešné hospodárenie s pôdou umožnilo vytvárať prebytok potravín, takže poľnohospodárske obyvateľstvo bolo schopné zaistiť potravu ďalším skupinám obyvateľstva. 

V téme sa budem snažiť priblížiť vývoj a použitie náradia od najstarších dôb, ako aj konkrétnejšie priblížiť zberové práce na českom a slovenskom území počas stredoveku do 19. storočia.  
Hodnotenie (0x):