Registrácia | Prihlásiť

Ročníková práca: Emotívne argumenty v reklame

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1 Emócie
Aby sme lepšie pochopili význam emócii, je nutné si špecifikovať, čo sú motívy. „Motívy sú aktivujúce procesy, ktoré určujú smer nášho jednania.“ Motívy nám dávajú energiu a silu, aby sme nielen prežili, ale aj aby sme uspokojili naše najrôznejšie potreby. Napríklad motív hladu spôsobí, že sa najeme, ak sa cítime byť hladní alebo motív zvedavosti, rozšíri naše možnosti ako jednať v rôznych situáciách.
Čo si teda možno predstaviť pod emóciami? Emócie sú afektívne informácie o závažnosti motívov a stupni uspokojenia týchto motívov. Motívy a emócie majú teda silu viesť naše správanie...

1.1 Emócie a reklama

Keď je reč o emóciách v reklame, tak je nutné ich rozlišovať. Za prvé sú tým myslené emócie, ktoré sú v reklame ukázané, napríklad radosť, ktorá je spojená s produktom v reklame. Za druhé môže reklama pojednávať o produktoch alebo o spotrebe produktov, či službách ktoré vyvolávajú nejaké emócie. Za tretie môže spotrebiteľ emotívne reagovať na samotnú reklamu. 
Reklama môže emotívne pôsobiť vo viacerých smeroch. Ide napríklad o afektívne reakcie na podnety ako napríklad vystrašené deti alebo bábätká, prípadne nahé telo v reklame. Pozitívna reakcia na reklamu môže vzniknúť aj vďaka Mere-Exposure efektu, ktorý popisuje skutočnosť, že keď človek vidí určitú osobu, situáciu, respektíve reklamu viackrát, tak ju vníma pozitívnejšie...
Hodnotenie (0x):