Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Manažérstvo vzťahov so zákazníkmi vo vybranom poniku

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Úvod
S rastom dynamiky trhu služieb a intenzity konkurencie sa manažment riadenia vzťahov so zákazníkmi stal kľúčovým faktorom odlíšenia úspešných a neúspešných podnikov. Úspech ktorejkoľvek spoločnosti určujú zákazníci, ich spokojnosť s produktmi danej firmy, ich spokojnosť s prístupom k nim a ich ochota sa k firme vracať. Práve preto musí každá firma venovať zákazníkom zodpovedajúcu pozornosť a čas. To však môže byť v praxi veľmi ťažké.

Cieľom mojej seminárnej práce je na základe teoretických poznatkov analyzovať manažérstvo vzťahov so zákazníkmi vo vybranom podniku služieb NetSpace s.r.o..
Hodnotenie (0x):