Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Zahraničný obchod Talianska a SR

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Témou mojej semestrálnej práce je komparácia zahraničného obchodu Talianskej republiky so Slovenskom. Práca je rozdelená do štyroch hlavných kapitol.

V prvej časti sme sa snažili bližšie priblížiť Taliansku republiku a popísali sme základné informácie, aby sme mali predstavu o tom, na akej úrovni sa obchod v krajine nachádza. Taliansko bolo jednou zo zakladajúcich krajín Európskej únie, je tiež členom G-8. Napriek tomu však teraz rieši problém s verejnými financiami. Verejný dlh dosiahol na začiatku roka 2012 výšku 1,84 bilióna eur, čo je 120% jeho HDP. Patrí teda k jedným z najzadĺženejších štátov v EU. Ako opatrenie vláda na čele a Mariom Montim koncom roka 2011 schválila úsporný balík opatrení, ktoré by mali naštartovať ekonomický rast a dostať štát z dlhovej krízy. HDP v roku 2010 bol na úrovni 1221,2 mld. eur. Miera nezamestnanosti má stúpajúcu tendenciu, roku 2010 8,4%. Najvyššia nezamestnanosť bola medzi mladými Talianmi. Začiatkom marca 2012 dosiahla cena benzínu rekordnú úroveň 1,8 eur za liter, čo malo vplyv na zvýšenie inflácie. Inflácia v roku 2011 dosiahla úroveň 2,9%.

Taliansko je dôležitým investorom na Slovensku. Talianske investície smerujú najme do oblasti finančníctva(48%), energetiky, priemyselných výrob (15%), strojárstva. Slovensko je pre talianske investície zaujímavým trhom, pretože patrí medzi najrýchlejšie rastúce, a môže priniesť talianskym firmám prosperitu a rast. 

V tretej časti sa venujeme zahraničnému obchodu Talianska. Za sledované 4 roky je vývoz aj dovoz rastú, avšak saldo je pasívne. V roku 2010 saldo ešte výraznejšie kleslo a dosahovalo hodnotu – 27 314 mil. eur. Taliansko najviac vyváža do európskych krajín, najmä do Nemecka, Francúzska a Španielska. Saldo obchodnej bilancie s našou krajinou je vysoko aktívne, v roku 2010 bolo na hodnote 1,16 mld. eur. Najviac sa zo SR do Talianska vyvážajú stroje a prepravné zariadenia.

O agrárnom zahraničnom obchode pojednáva posledná časť práce. Zo Slovenska sa v roku 2010 najviac vyvážali do Talianska mliečne výrobky, med, vajcia (27,6% z celkového agrárneho vývozu) a z Talianska sa dovážalo najmä ovocie a citrusové plody(27,77% z celkového agrárneho dovozu).  
Hodnotenie (0x):